• Sted: Livestreamning fra Metabos lokaler i Taastrup
  • Dato/tid: Lørdag den 7. november 2020 kl. 14.00-16.30
  • Tilmeldingsfrist: senest 1. november
  • Mail for tilmelding: fut@fut.dk
  • Pris: Gratis

BEMÆRK:
Tilmeldinger afgivet til den fysiske generalforsamling er slettet!
Du skal tilmelde dig på ny til den virtuelle generalforsamling.

 

Kære medlemmer

Efter nøje og lang overvejelse har vi i bestyrelsen i FUT valgt, at vi i år ikke kan gennemføre en fysisk generalforsamling.
Vi finder det, ligesom med branche­frokosten, ikke forsvarligt at invitere så mange mennesker fra nær og fjern til et socialt arrangement. Samtidig ændres restriktioner nærmest dagligt og økonomisk kan det have konsekvenser både for FUT og medlemmerne at forsøge at gennemføre arrangementet.

Vi har i stedet valgt at gennemføre generalforsamlingen virtuelt. Vi er glade for, at vi har fået lov til at besøge Metabo og vil fra deres domicil livestreame generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil kun indeholde normale formalier samt uddeling af fagprøve- og lærepladsprisen.

Hvis man som FUT medlem er indstillet til en pris – eller er pårørende – er der mulighed for at deltage online og der er mulighed for at komme med kommentarer, spørgsmål osv.
Da dette er helt nyt for os i bestyrelsen, er alle detaljer ikke på plads og vi håber på jeres forståelse herfor.

Generalforsamlingen starter kl. 14 den 7. november 2020 – og man vil dagen før modtage et link, der bruges til at koble sig på arrangementet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 19. oktober 2020 på mail mio@fut.dk

 

Program

kl. 14.00: Velkommen
kl. 14.10: Indlæg fra Metabo
kl. 14.20: Præsentation af fagprøvenominerede – Trælast
kl. 14.40: Generalforsamling
kl. 15.15: Præsentation af fagprøvenominerede – Byggemarked
kl. 15.35: Uddeling af lærepladsprisen
kl. 15.45: Uddeling af fagprøvepriser
kl. 16.15: Tak for i dag og plantning af blodbøg

Dagsorden og program er med forbehold for ændringer.